Perfil do Autor

Duarte Freitas, Maria do Carmo, UFPR<span style="white-space: pre;"> </span>, Brasil